EAD - Europejski Dokument Oceny

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., jako Jednostka Oceny Technicznej (JOT, z ang. TAB) – członek EOTA – jest uprawniony do sporządzania EAD (Europejski Dokument Oceny) dla wszystkich typów wyrobów budowlanych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 305/2011, załącznik IV.

EAD jest opracowywany na potrzeby sporządzenia i wydania ETA, procedura jego przyjęcia jest koordynowana przez Europejską Organizację ds. Oceny Technicznej (EOTA) a jego finalna wersja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym UE. Jest to dokument, który zawiera metody oraz kryteria przyjęte przez EOTA, które stosuje się do oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk.

EAD jest przygotowywany przez upoważniony TAB na wniosek producenta w przypadku, gdy wyrób nie jest objęty lub jest nie w pełni objęty zharmonizowaną normą lub innym EAD. EAD zastępuje wcześniej stasowane Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych (ETAG) i jest de facto podobny do normy, ale jego opracowanie jest znacznie szybsze. Co więcej w proces opracowywania EAD jest zaangażowany producent. Dlatego jest to proces odpowiedni zwłaszcza dla nowych i innowacyjnych wyrobów.

Wszystkie aktualne EAD są dostępne na stronach internetowych EOTA.