Vydané certifikační dokumenty systémů managementu

Seznam udělených, pozastavených a odejmutých certifikátů je k nahlédnutí v sídle TZÚS Praha, s.p., Úsek certifikace systémů řízení. Pokud máte zájem, můžete si ověřit, zda má subjekt vydán certifikát naším certifikačním orgánem pro certifikaci systému managementu na emailové adrese: cosm@tzus.cz.

Rovněž je možné provést výběr certifikovaných organizací podle čísla certifikátu zde.