Osvědčení realizátoři ETICS a ČSN 74 6077

V této části lze nalézt informace ohledně osvědčení vydaných Úsekem certifikace systémů řízení služeb:

  1. Osvědčování odborné způsobilosti firem provádějících vnější zateplení budov kontaktními zateplovacími systémy ETICS (informace o službě)
  2. Osvědčování odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby dle ČSN 74 6077 (informace o službě)

Kontaktní osoby

Ing. Adéla Grygarová

Mobil:
+420 725 831 272
Telefon:
+420 286 019 430
Pozice:
vedoucí auditor, zástupkyně ředitelky úseku, zástupkyně vedoucí certifikačního orgánu, zástupkyně vedoucí ověřovacího orgánu,
Specializace:
certifikace systémů managementu, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, ověřování emisí skleníkových plynů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem pro montáž oken a dveří podle ČSN 74 6077
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení