Zeminy a sypaniny

  • stanovení vlhkosti zemin gravimetricky
  • stanovení zhutnitelnosti a optimální vlhkosti zemin Proctorovou zkouškou
  • stanovení kalifornského poměru únosnosti (CBR)

 

 
Obr. 1: Přístroj CBR (Kalifornský poměr únosnosti) pro hodnocení zemin a stabiluzátů
Obr. 2: Proctorův přístroj pro stanovení zhutnitelnosti zemin

Kontaktní osoby

Ing. Jaroslav Sytař

Mobil:
+420 724 776 009
Telefon:
+420 417 719 016
E-mail:
Pozice:
specialista diagnostiky a inspekcí, vedoucí posuzovatel
Specializace:
beton, betonové konstrukce, statické zatěžovací zkoušky, inspekce, betonářská výztuž, termografická diagnostika
Pobočka:
Teplice