Kamenivo

  • do betonu, pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch,  pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy, pro inženýrské stavby a pozemní komunikace, pro malty, zkoušení geometrických, mechanických, fyzikálních a chemických vlastností, odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání
  • posuzování shody výroby kameniva podle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) v platném znění (podklad pro vydání prohlášení o vlastnostech) a vykonávání dozoru nad systémem řízení výroby v rozsahu stanoveném technickou specifikací ČSN EN 12620, ČSN EN 13043, ČSN EN 13139, ČSN EN 13242 a ČSN EN 13450
  • odběry a zkoušení kameniva do betonu, pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch,  pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy, pro inženýrské stavby a pozemní komunikace, pro malty a pro kolejové lože (geometrické, mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti, odolnost kameniva vůči teplotě a zvětrávání) dle požadavků hEN a resortních předpisů – MDS (ŘSD), OTP ČD (SŽDC), atd.

 
Obr. 1: Profesionální vibrační zařízení pro zkoušku zrnitosti kameniva na velkoformátových sítech       
Obr. 2: Pyknometr - příprava zkoušky

Kontaktní osoby

Ing. Pavla Kučerová

Mobil:
+420 734 432 108
Telefon:
+420 417 719 010
Pozice:
specialistka stavebních výrobků vedoucí posuzovatelka
Specializace:
kamenivo, zdicí prvky
Pobočka:
Teplice