Kamenivo jako filer

  • stanovení mezerovitosti zhutněného fileru (Rigden)*, sítový rozbor, posouzení jemných částí methylenovou modří, stanovení měrné hmotnosti fileru, stanovení obsahu vápence*, zkoušení fileru pro asfaltové směsi – zkouška delta kroužek a kulička

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Bartoš

Mobil:
+420 734 432 091
Telefon:
+420 417 719 017
Pozice:
Zástupce vedoucí zkušebny Teplice, zástupce vedoucí oddělení stavebních hmot, specialista stavebních hmot, vedoucí posuzovatel
Specializace:
cement, vápno, popílek, strusky, silikátové matrice, přísady do betonu a malt, maltové směsi
Pobočka:
Teplice