Zdicí prvky

  • posuzování shody výroby zdících prvků podle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) v platném znění v rozsahu stanoveném technickou specifikací EN 771-1, EN 771-2 a EN 771-4
  • zkoušení cihlářských výrobků, vápenopískových výrobků a pórobetonu

Kontaktní osoby

Ing. Pavla Kučerová

Mobil:
+420 734 432 108
Telefon:
+420 417 719 010
Pozice:
specialistka stavebních výrobků vedoucí odd. stavebních výrobků a konstrukcí, auditorka systému managementu kvality
Specializace:
systém managementu kvality
Pobočka:
Teplice