Cement

  • odběry a zkoušení cementu (stanovení pevnosti cementu, normální hustoty a dob tuhnutí, objemové stálosti, měrného povrchu, jemnosti mletí, měrné hmotnosti, chemický rozbor vč. stanovení ve vodě rozpustného šestimocného chrómu spektrofotometricky, stanovení hydratačního tepla rozpouštěcí metodou, stanovení pucolanity, zkoušky normalizované malty cementu pro zdění - konzistence, retence, penetrace, obsah vzduchu)

  
Obr. 1: Formy na výrobu zkušebních trámečků
Obr. 2: Vibrační stůl pro hutnění zkušebních těles

Obr. 3: Lis pro určení pevnosti v tlaku a v tahuza ohybu 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Bartoš

Mobil:
+420 734 432 091
Telefon:
+420 417 719 017
Pozice:
Zástupce vedoucí zkušebny Teplice, zástupce vedoucí oddělení stavebních hmot, specialista stavebních hmot, vedoucí posuzovatel
Specializace:
cement, vápno, popílek, strusky, silikátové matrice, přísady do betonu a malt, maltové směsi
Pobočka:
Teplice