Systémy managementu

  • Systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001
  • Systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001
  • Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN EN ISO 45001/ ČSN OHSAS 18001
  • Systém managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001

Kontaktní osoby

Liliana Chalupová

Mobil:
+420 606 639 732
Telefon:
+420 417 719 044
Pozice:
vedoucí auditorka pro systémy managementu
Specializace:
systémy managementu
Pobočka:
Teplice