Maltové směsi

(malty pro zdění a omítání, potěrové materiály, malty a lepidla pro lepení a spárování keramických dlažeb a obkladů)

  • stanovení konzistence čerstvé malty a dob tuhnutí potěrů ze síranu vápenatého, stanovení skluzu, pevnosti malty v tahu za ohybu a tlaku, mrazuvzdornosti, nasákavosti, objemové hmotnosti čerstvé malty, obsahu vzduchu v čerstvé maltě, přídržnosti a objemové hmotnosti zatvrdlých malt, chloridů rozpustných ve vodě titračně, koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě, penetrace vody po zkoušce kapilární absorpce vody pro sanační malty*, doby zavadnutí, smrštění, tekutosti injektážních malt

 
Obr. 1: Lis pro určení pevnosti v tlaku a tahu za ohybu                      Obr. 2: Míchačka pro přípravu zkušebních vzorků

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Bartoš

Mobil:
+420 734 432 091
Telefon:
+420 417 719 017
Pozice:
Zástupce vedoucí zkušebny Teplice, zástupce vedoucí oddělení stavebních hmot, specialista stavebních hmot, vedoucí posuzovatel
Specializace:
cement, vápno, popílek, strusky, silikátové matrice, přísady do betonu a malt, maltové směsi
Pobočka:
Teplice