Stavební výrobky a materiály

  • stanovení mechanických vlastností a odolnosti proti vlivu prostředí:
    • drobných betonových výrobků (dlaždice, obrubníky, plotové prefabrikáty, zámková dlažba, betonové tvárnice apod.)
    • pálených i nepálených zdicích materiálů
    • výrobků z kamene a kameniva
  • tahové zkoušky betonářské výztuže a obdobných materiálů


Obr. 1: Programovatelný mrazící box KD

 

Speciální diagnostika hlubinného zakládání

  • kontrola integrity pilot a podzemních stěn ultrazvukem pro odhalování skutečného stavu kvality provedených podzemních hlubinných základů metodou CHA (CROSS HOLE ANALYZER)