Beton

  • posuzování shody výrovy čerstvého betonu podle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády 163/2002 Sb. v platném znění (podklad pro vydání prohlášení o shodě) a vykonávání dohledu nad systémem řízení výroby v rozsahu stanoveném technickou specifikací ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404, TKP 18 MDS, TKP 17 ČD
  • odběry a zkoušení čerstvého betonu (konzistence, obsah vzduchu, objemová hmotnost, teplota)
  • stanovení charakteristik ztvrdlého betonu (pevnost v tlaku, pevnost v tahu ohybem, odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám, vodotěsnost)
  • jádrové vývrty ø 50 – 150 mm
  • nedestruktivní zkoušky pevnosti v tlaku (sklerometricky)
  • stanovení pevnosti v tahu povrchových vrstev
  • zkoušky přilnavosti povrchových úprav a izolací k podkladu
  • kompletní zkoušky betonových směsí, splňující požadavky definované v ČSN EN 206+A1 Beton - Část 1: "Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“, TKP 18 MDS, TKP 17 ČD, ČSN P 73 2404 "Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace"

 

 
Obr. 1: Lis 1600 kN pro stanovení pevnosti v tlaku na ztvrdlém betonu                         Obr. 2: Box pro vodní uložení vzorků            

Kontaktní osoby

Jiří Cháb

Mobil:
+420 606 639 734
Telefon:
+420 417 719 043
E-mail:
Pozice:
specialista stavebních výrobků, posuzovatel
Specializace:
beton, betonové konstrukce
Pobočka:
Teplice