Měření přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech

Česká republika:

  • měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech na základě oprávnění Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
  • hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech dle § 6 odst. (6) zákona č. 18/1997 Sb. (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění vyhlášky SÚJB č. 499/2005 Sb. § 96 a příloha č. 10.

Slovenská republika:

  • měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech na základě oprávnění Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základě Rozhodnutí o registraci č. OOZPŽ/1178/2019 ze dne 22.02.2019 
  • hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech podle §25 odst. 2 písm. b) zákona č. 87/2018 Z.z.o. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niktorých zákonov
     

Obr. 1: Scintilační gamaspektrometr s detektorem Naj/TI 50 x 50 mm (jodidsodný dopovaný thaliem), MCA 1256 pro měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech

Kontaktní osoby

Ota Brynda

Mobil:
+420 734 432 070
Telefon:
+420 417 719 022
Pozice:
technik stavebních hmot
Specializace:
cement, popílek
Pobočka:
Teplice