Měření přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech

  • měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech na základě oprávnění Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
  • hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech dle § 6 odst. (6) zákona č. 18/1997 Sb. (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění vyhlášky SÚJB č. 499/2005 Sb. § 96 a příloha č. 10.

 


Obr. 1: Scintilační gamaspektrometr s detektorem Naj/TI 50 x 50 mm (jodidsodný dopovaný thaliem), MCA 1256 pro měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech

Kontaktní osoby

Martin Ježek

Mobil:
+420 606 639 733
Telefon:
+420 417 719 022
Pozice:
technik fyzikálních faktorů
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika
Pobočka:
Teplice