Mechanické zkoušky rakví

  • statická zkouška spodního dílu rakve, dynamická zkouška spodního dílu rakve, statické zkoušky celých rakví dle ČSN 49 3160-1 Rakve - Část 1: Obecné a mechanické požadavky a značení, čl. 5.1 a čl. 5.2 a ČSN 49 3160-3 Rakve - Část 3: Zvláštní požadavky na rakve do hrobu nebo do hrobky

Kontaktní osoby

Ing. Jaroslav Sytař

Mobil:
+420 724 776 009
Telefon:
+420 417 719 016
E-mail:
Pozice:
specialista diagnostiky a inspekcí, vedoucí posuzovatel
Specializace:
beton, betonové konstrukce, statické zatěžovací zkoušky, inspekce, betonářská výztuž, termografická diagnostika
Pobočka:
Teplice