Stavební akustika, hygienická akustika

Stavební akustika

  • zvukově izolační měření stavebních konstrukcí v laboratoři i na stavbách v souladu s mezinárodními normami řady ČSN EN ISO 10140 a ČSN EN ISO 16283; ověřovací a kolaudační měření (příčky, stropy, okna, dveře, obvodové pláště)
  • měření neprůzvučnosti výrobků, dílců a částí staveb (zasklení, okna, dveře, světlíky, ETICS apod.)
  • měření akustických účinků clon proti dopravnímu hluku v laboratoři podle ČSN EN 1793-1 a ČSN EN 1793-2
  • měření fyzikálně akustických parametrů stavebních zvukově izolačních a zvuk pohlcujících výrobků (zvuková pohltivost podle ČSN EN ISO 354 a odpor proti proudění vzduchu podle ČSN EN 29053)

 

 
Obr. 1 a 2: Dozvuková komora s objemem na 200 m3 

  

Obr. 3: Laboratoř s potlačeným bočním přenosem zvuku                Obr. 4: Zkušební rám pro instalaci vzorků do laboratoře s potlačeným bočním přenosem zvuku

Hygienická akustika

  • měření hladin akustického tlaku (hladin hluku) podle hygienických směrnic Ministerstva zdravotnictví a nařízení vlády ČR v pracovním i mimopracovním prostředí, další akustická měření a posudky podle požadavků zákazníka

 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb