Osvětlení a jasy, prach

Osvětlení a jasy

  • měření světelně-technických parametrů umělého osvětlení podle ČSN 36 0011-3 ve vztahu k základním kvalitativním a kvantitativním požadavkům harmonizované evropské normy ČSN EN 12464-1 (osvětlenost, rovnoměrnost osvětlení, intenzita osvětlení)

 

Prach

  • měření celkové prašnosti v pracovním prostředí
  • vyhodnocení dle vyhlášky č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování do kategorií a vyhlášky č. 107/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií a č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění 93/2012 Sb.  

Kontaktní osoby

Martin Ježek

Mobil:
+420 606 639 733
Telefon:
+420 417 719 022
Pozice:
technik fyzikálních faktorů
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika
Pobočka:
Teplice