Konstrukční dřevo, dřevěné konstrukce, výrobky na bázi dřeva, dílce na bázi dřeva a vláknocementové výrobky

Zkoušení a certifikace:

 • konstrukčního stavebního dřeva, lepeného dřeva a dřevěných konstrukcí
 • desek a dílců na bázi dřeva (také dřevěné a srubové stavební sestavy, nosné panely…)
 • spojovacích prostředků pro dřevěné kontrukce dle EAD/ ETAG
 • stavební objekty zhotovené z předem navržených prefabrikovaných dílců - rámové sestavy, resp. srubové sestavy dle EAD/ ETAG
 • lehké kompozitní nosníky a sloupy na bázi dřeva dle EAD/ ETAG
 • prefabrikované průmyslové a komerční budovy dle EAD/ ETAG
 • sklovláknobetonu (ČSN EN 1170)
 • vláknocementových výrobků (ploché desky ČSN EN 12467)
 • vláknocementových výrobků (střešní krytina dle ČSN EN 492 a ČSN EN 494)
 • certifikace výrobku Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda dle ČSN EN 206+A1
 • audity QMS, EMS, SM BOZP a EnMS

 

 

   Obr. 1: Rámová konstrukce - přípravek umožňující zkoušení           Obr. 2: Zkušební zařízení pro zkoušku „teplo - déšť“ 
   příčné únosnosti/ tuhosti panelů vyrobených na bázi dřeva            vláknocemetových materiálů​

 

Obr. 3: Zkušební zařízení pro zkoušení mechanických vlastností          Obr. 4: Lámací dráha pro zkoušení stavebních konstrukcí,
TIRA Test 2810 - pevnost v ohybu a pevnost v tahu stavebních             
například nosníky dřevěných konstrukcí,
materiálů s automatickým snímáním naměřených hodnot a              zejména I profilů a příhradových nosníků.
automatickým řízením rychlosti zatěžování.

Kontaktní osoby

Ing. Vladimír Plaček, Ph.D.

Mobil:
+420 602 507 972
Telefon:
+420 595 707 231
Pozice:
hlavní specialista, vedoucí oddělení, vedoucí posuzovatel, vedoucí auditor IMS
Specializace:
stavební materiály, dílce
Pobočka:
Ostrava

Ing. Radek Papesch

Mobil:
+420 734 432 106
Telefon:
+420 595 707 224
Pozice:
zpracovatel evropských technických posouzení (ETA), zkušební technik specialista, posuzovatel
Specializace:
stavební materiály, dílce, spojovací prostředky
Pobočka:
Ostrava

Ing. Vojtěch Šebek

Mobil:
+420 606 724 644
Telefon:
+420 595 707 201
E-mail:
Pozice:
ředitel pobočky Ostrava
Specializace:
Pobočka:
Ostrava