Kovy ve stavebnictví

Zkoušení a certifikace:

 • výrobků z oceli a hliníku pro stavebnictví, včetně konstrukcí (ČSN EN 1090-1)
 • posuzování procesu svařování dle ČSN EN ISO 3834
 • oceli pro výztuž do betonu, včetně předpínací výztuže (dráty, pramence)
 • ocelových komínů a komínových vložek, volně stojících kovových komínů
 • kovových konstrukčních profilů, prvků a dílců (také závitové tyče, rošty, duté profily…)
 • sestav vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání
 • svařovacích materiálů
 • spojovacích a kotevních prvků pro konstrukce – šrouby, matice, nýty, ocelové kotvy...
 • výrobků pro stavby z hliníku a slitin hliníku
 • osvětlovacích stožárů ocelových, z hliníkových slitin a z kompozitních materiálů
 • kolejnic a prvků pro upevňování kolejnic
 • ocelových a polypropylenových vláken do betonu
 • kovových střešních krytin

 

  

Obr. 1: Vysokofrekvenční pulsator                         Obr. 2: Trhací stroj ZDM 50 pro zkoušku
Zwick 350HFP5100 zařízení pro zkoušku            v prostém tahu kovových materiálů
únavy materiálů pro vyztužování betonu          s automatickým snímáním naměřených hodnot 
                                                                                        a automatickým řízením rychlosti zatěžování.
                                                                                        Vše řízeno PC s grafickým záznamem průběhu zkoušek.

Kontaktní osoby

Ing. Stanislav Zrza, IWE

Mobil:
+420 734 432 059
Telefon:
+420 595 707 221
E-mail:
Pozice:
hlavní specialista, vedoucí oddělení, vedoucí posuzovatel, vedoucí auditor IMS
Specializace:
kovy ve stavebnictví
Pobočka:
Ostrava

Ing. Vladimíra Hlawiczková, IWE

Telefon:
+420 595 707 221
Pozice:
Zkušební technik specialista, posuzovatel, auditor IMS
Specializace:
kovy ve stavebnictví
Pobočka:
Ostrava

Ing. Kateřina Janalíková

Telefon:
+420 595 707 222
Pozice:
zástupce vedoucího oddělení kovy ve stavebnictví, posuzovatel, auditor IMS
Specializace:
kovy ve stavebnictví
Pobočka:
Ostrava