Beton pro uložení a výrobky z betonu

Provádění:

  • certifikace betonu podle ČSN EN 206+A1 pro uložení a certifikace výrobků z betonu
  • auditů způsobilosti dodavatelů ETICS a otvorových výplní
  • betonové rámové stavební sestavy dle EAD/ ETAG
  • audity QMS, EMS, SM BOZP a EnMS

Kontaktní osoby

Ing. Vladimír Plaček, Ph.D.

Mobil:
+420 602 507 972
Telefon:
+420 595 707 201
Pozice:
ředitel pobočky Ostrava, hlavní specialista, vedoucí posuzovatel, vedoucí auditor IMS, zpracovatel evropských technických posouzení (ETA) a evropských dokumentů pro posuzování (EAD)
Specializace:
stavební materiály a dílce, dřevěné konstrukce a výrobky na bázi dřeva
Pobočka:
Ostrava

Ing. Soňa Godická

Mobil:
+420 734 432 098
Telefon:
+420 595 707 241
Pozice:
vedoucí oddělení, vedoucí posuzovatel, vedoucí auditor IMS
Specializace:
hmoty ve stavebnictví
Pobočka:
Ostrava