Clima temperatur systeme

Sprzęt do badania próbek działaniem określonego środowiska w zależności od temperatury i wilgotności, w zakresie pomiarowym 5–90 ° C i wilgotności względnej 10–95%. Poprzez ekstremalną wilgotność i temperaturę wytwarza się środowisko do sztucznego starzenia mas i materiałów do izolacji cieplnej.