Lambda 2300 V

Aparat do pomiaru przepływu ciepła, do badań materiałów do izolacji cieplnej zgodnie z ASTM C 518, ISO 8301 i EN 12667. Aparat charakteryzuje się wyższą dokładnością pomiaru w porównaniu z obecnym standardem, możliwością wykonywania pomiarów w średnich temperaturach 0 - 50 ° C zgodnie z ustawionym programem.