Clima Temperatur Systeme

Zařízení pro testování vzorků působením definovaného prostředí v závislosti na teplotě a vlhkosti, v rozsahu měření 5 - 90 °C a 10 - 95 % relativní vlhkosti. Působením extrémních vlhkostí a teplot se vytváří prostředí pro umělé stárnutí tepelně izolačních hmot a materiálů.

Kontaktní formulář