Akreditace nového zkušebního postupu... Zkoušky reakce na oheň

TZÚS Praha, s.p., pobočka Praha, získala akreditaci pro zkoušky podle ČSN EN ISO 11925-2.

Akreditace nového zkušebního postupu... Zkouška spalného tepla (QPCS)

TZÚS Praha, s.p., rozšířil akreditaci jednotné zkušební laboratoře o nový zkušební postup a zavedl na své pobočce v Brně zkoušku spalného tepla (QPCS) stavebních materiálů podle EN ISO 1716.

Další rozšíření rozsahu notifikace oznámeného subjektu 1020

TZÚS Praha, s.p., v roli oznámeného subjektu 1020 k nařízení CPR průběžně rozšiřuje rozsah notifikace.

 

Slavnostní předání značky Osvědčeno pro stavbu na Pražském hradě

V rámci slavnostního večera Rady kvality České republiky předal ředitel podniku značku Osvědčeno pro stavbu dvěma výrobcům BEST, a.s., a SATJAM, s.r.o.

Rekonstrukce venkovních ploch na pobočce Teplice

V říjnu tohoto roku byla dokončena rekonstrukce významné části venkovní plochy na teplické pobočce.

Certifikáty SBToolCZ

TZÚS Praha, s.p., jako certifikační orgán národní metodiky pro hodnocení šetrných budov SBToolCZ vydal v letošním roce dalších 11 certifikátů.

Revize normy ISO 50001:2018 pro systémy managementu hospodaření s energií

V srpnu 2018 byla vydána revize normy ISO 50001:2018. Toto druhé vydání normy ruší a nahrazuje první vydání (ISO 50001:2011), které bylo technicky zrevidováno.

Zaměstnanci TZÚS obhájili osobní zvláštní odbornou způsobilost

Zaměstnanci pobočky Teplice obhájili osobní oprávnění pracovníků laboratoře radionuklidů k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany.

Nový web TZÚS Praha, s.p.

Ke dni 16.10.2018 jsme zprovoznili nový web Technického a zkušebního ústavu stavebního, s.p.

Pracovní návštěva akustických laboratoří CSTB

TZÚS Praha, s.p., zvažuje další rozvoj oboru akustika včetně investice do software pro predikci akustických vlastností budov.

Setkání zástupců TZÚS a TSÚS

Ve dnech 8. - 9.10.2018 se konalo ve slovenské Skalici pravidelné každoroční setkání zástupců vedení TZÚS Praha, s.p., a Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o.

Postup přechodu na novou normu ČSN ISO 45001:2018

Ke dni 01.10.2018 byla vydána dlouho očekávaná norma ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití s účinností k 01.11.2018.

Kontaktujte nás
TZÚS webwww.tzus.cz
TZÚS e-mailinfo@tzus.cz