Postup přechodu na novou normu ČSN ISO 45001:2018

Ke dni 01.10.2018 byla vydána dlouho očekávaná norma ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití s účinností k 01.11.2018.

Norma ČSN ISO 45001:2018 je náhradou dosud platné normy ČSN OHSAS 18001:2008 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky a  ČSN OHSAS 18001:2008 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007.


Získání akreditace certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu pro provádění certifikace podle normy ČSN ISO 45001:2018 je plánováno v průběhu dubna/ května 2019.

 

Jak budou probíhat jednotlivé audity?

Audity již certifikovaných systémů podle OHSAS 18001 lze v následujících letech provádět třemi způsoby:

  • Celý audit již podle požadavků nové normy (ISO 45001:2018)
  • Celý audit podle požadavků staré normy (OHSAS 18001:2007) - v tomto případě bude certifikát vydán do doby přeposouzení na novou normu s platností pouze do 12.03.2021
  • Kombinace předchozích – audit se bude provádět podle požadavků staré normy + částečné zaměření na požadavky nové normy (auditoři podle Vašich požadavků při plánování auditu vezmou v potaz Vaši připravenost na novou normu a během auditů se mohou zaměřit na plnění některých nových požadavků)

Nové certifikace:

  • Nové certifikace/ recertifikace budou prováděny podle staré normy pouze do 12. 3. 2020.
    Certifikační audity proto doporučujeme provádět od roku 2019 již podle nové normy.

IAF (Mezinárodní akreditační fórum) vydalo dokument IAF MD 21:2018, který vyžaduje, aby při jakémkoliv migračním auditu ze staré normy na novou byl certifikačním orgánem přidán ke standardní době auditu ještě 1 auditoden navíc.
 

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka úseku, vedoucí certifikačního orgánu 3001, 3140, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu
Specializace:
certifikace systémů managementu, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, ověřování emisí skleníkových plynů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077, marketing
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení, Úsek marketingu