Setkání zástupců TZÚS a TSÚS

Ve dnech 8. - 9.10.2018 se konalo ve slovenské Skalici pravidelné každoroční setkání zástupců vedení Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., a Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o.

Odborný program zasedání byl v tomto roce navíc zpestřen ohlédnutím paní ředitelky Šternové (TSÚS) a pana ředitele Šafaříka-Pštrosze (TZÚS) na 65 let společného výročí obou ústavů.

Se zájmem účastníci zasedání zhlédli historické video ke 20. výročí TZÚS, na které se můžete rovněž podívat zde.  

V průběhu zasedání byla rovněž podepsána smlouva o další vzájemné spolupráci.

Součástí setkání byla rovněž krátká prohlídka malebného města Skalica s průvodcem.