Slavnostní předání značky Osvědčeno pro stavbu na Pražském hradě

Dne 27.11.2018 předal ředitel podniku, pan Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, v rámci slavnostního večera Rady kvality České republiky ve Španělském sále Pražského hradu značku Osvědčeno pro stavbu dvěma výrobcům.


Společnosti BEST, a.s., byla značka předána pro stavební výrobek Betonové dlažební desky.
Značku za firmu BEST, a.s., převzal výkonný ředitel pan Ing. Karel Nosek, Ph.D.
Společnost BEST, a.s., je držitelem 3 licencí k používání značky Osvědčeno pro stavbu, a to pro stavební výrobky: Betonové dlažební bloky (dlažba), Betonové dlažební desky a Betonové obrubníky.


Společnosti SATJAM, s. r. o., byla značka předána pro stavební výrobek Lehké střešní krytiny a trapézové plechy SATJAM.
Značku za firmu SATJAM, s. r. o., převzal produktový manažer pan Ing. Petr Turečka. 
Společnost SATJAM, s. r. o., je držitelem 2 licencí k používání značky Osvědčeno pro stavbu, a to pro stavební výrobky: Profilované plechy - Trapézový plech a Profilované plechy - Střešní kovová tašková krytina.


Program Česká kvalita je zaměřen na podporu kvalitních výrobků a služeb. Je zaštítěn usnesením vlády a jeho cílem je přispět k orientaci spotřebitelů na trhu, zvýšit nabídku kvalitního zboží a služeb a pomoci našim výrobcům uspět v konkurenčním boji.