Certifikáty SBToolCZ

TZÚS Praha, s.p., jako certifikační orgán národní metodiky pro hodnocení šetrných budov SBToolCZ vydal v letošním roce dalších 11 certifikátů SBToolCZ, mezi kterými je 8 školských a 3 administrativní budovy.

První školskou budovou, certifikovanou v tomto systému, se stal již v září 2017 objekt Střední školy Českobrodské v Praze 9. Návrh renovace této budovy, díky svému komplexnímu přístupu a vysoce efektivním řešením, dosáhl na nejvyšší úroveň hodnocení, tedy zlatý certifikát. Věříme, že si tento projekt udrží svou kvalitu také během realizace, aby mohl být vydán totožný certifikát také pro dokončenou budovu.

Celkové rozložení certifikátů vydaných v letošním roce čítá 1 zlatý, 4 stříbrné a 6 bronzových, což zcela odpovídá principům národního nástroje SBToolCZ, kde na nejvyšší úroveň mohou dosáhnout pouze projekty aplikující komplexní přístup k návrhu a současně využití nejmodernějších dostupných technologií.

Provedené certifikace jednoznačně ukazují, že tento druh hodnotících nástrojů může výrazně ovlivnit návrh nejen nových budov, ale i jejich renovací a tím i do budoucna přispět ke zvyšování kvality staveb v České republice.
 

Kontaktní osoby

Ing. Jan Tripes

Mobil:
+420 607 774 395
Telefon:
+420 387 023 230
Pozice:
vedoucí odd. tepelné techniky, hlavní specialista (energ. náročnost staveb), vedoucí posuzovatel, zpracovatel ETA, zpracovatel posudků
Specializace:
ETICS, tepelně izolační výrobky, výplně otvorů, montované fasádní systémy, energetická náročnost budov, PENB, termovize, metodika SBToolCZ, Blower Door test, tepelně technické výpočty
Pobočka:
České Budějovice