Zaměstnanci TZÚS obhájili osobní zvláštní odbornou způsobilost

Podle § 9 odst. 1 písm. h) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, je povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále Úřad, SÚJB) nutné k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany v oblasti přírodních zdrojů záření. Na pobočce Teplice je vykonáváno měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech podle § 101 odst. 2 písm. a) atomového zákona

Nutnou podmínkou výkonu této činnosti je osobní oprávnění pracovníků laboratoře radionuklidů k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany. Nová oprávnění byla po složení přísných zkoušek na SÚJB vydána na dobu neurčitou, jejich držitelé mají povinnost absolvovat každých 5 let vzdělávací (tzv. refreshing) kurz zajišťovaný držitelem povolení SÚJB pro pořádání speciálních kurzů radiační ochrany. 

Závěrem se hodí připomenout technickou informaci, že na teplické pobočce je k měření obsahu přírodních radionuklidů využíván scintilační gamaspektrometr s monokrystalem jodidu sodného (dopovaného thaliem). Ionizující záření z přírodních radionuklidů přítomných ve vzorku v hermetizované Marinelliho nádobě je po ustálení radioaktivní rovnováhy převedeno na viditelné světlo ve scintilačním monokrystalu, následně je viditelné záření registrováno a vytvářen elektronický signál pro digitální zpracování výsledků.

 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb