Pracovní návštěva akustických laboratoří CSTB

TZÚS Praha, s.p., zvažuje další rozvoj oboru akustika včetně investice do software pro predikci akustických vlastností budov založené na synergii jednotlivých výrobků, komponentů a materiálů ve stavbě.

Za tímto účelem proběhla začátkem října 2018 návštěva akustických laboratoří CSTB ve francouzském Marne-la-Vallée se zaměřením na predikční software a též na perspektivní zkušební metody ČSN EN ISO 10140-1, Příloha K: Střechy, střešní/stropní systémy, střešní okna a světlíky – Hluk způsobený dopadajícím deštěm a ČSN EN 29052-1 Dynamická tuhost pro materiály používané v podlahách a jako izolanty, jež jsou na seznamu zkoušek, které zvažujeme zavést s ohledem na rostoucí požadavky zákazníků v České republice.

S francouzskými specialisty bylo diskutováno vhodné přístrojové vybavení, zkušenosti se zkušebními metodami a proběhly praktické ukázky.
 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb