Akreditace nového zkušebního postupu... Zkouška spalného tepla (QPCS)

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., rozšířil akreditaci jednotné zkušební laboratoře o nový zkušební postup a zavedl na své pobočce v Brně zkoušku spalného tepla (QPCS) stavebních materiálů podle EN ISO 1716.

Hodnota spalného tepla QPCS je důležitou součástí požární klasifikace stavebních výrobků podle třídy reakce na oheň podle EN 13501-1+A1. 
Výsledek zkoušky může posloužit pro více účelů:

  • jako základní hodnotící kritérium pro zatřídění stavebních výrobků do nejvyšších tříd reakce na oheň A1 nebo A2, 
  • jako výběrové a porovnávací kritérium pro výběr komponent stavební sestavy (např. ETICS) pro stanovení skladby kritického reprezentanta pro zkoušku SBI podle EN 13823,
  • jako kontrolní kritérium, zda nedošlo ke změnám, při následných kontrolách výrobků s provedenou požární klasifikací. 

Poslední z uvedených možností se začíná prosazovat v Evropských dokumentech pro posuzování (EAD) jako kontrolní kritérium požární klasifikace podle EN 13501-1+A1. Vychází se z předpokladu, že pokud se nezmění spalné teplo kontrolovaného materiálu (nebo komponenty v případě sestav), nedojde ani ke změně jeho požární klasifikace. 

Spalné teplo komponenty lze použít jako hodnotící kritérium i v případě požadavku na dodatečné doplnění této komponenty do již klasifikované sestavy. Pokud je spalné teplo komponenty nižší než hodnota klasifikovaná jako součást kritického případu, lze tuto komponentu zařadit do sestavy bez dalšího zkoušení a případné změny požární klasifikace celé sestavy.

Zkouška se provádí na malém reprezentativním množství daného stavebního materiálu, hmotnost výchozího vzorku postačuje cca 100 g. Materiály, dodávané v tekuté nebo pastové podobě, se před zkouškou upravují vytvrzením do konečné, ve stavbě použité podoby, která se poté zkouší.
 

Kontaktní osoby

Ing. Robert Lhotský

Mobil:
+420 734 432 060
Telefon:
+420 543 420 841
Pozice:
vedoucí skupiny
Specializace:
ETICS, povrchové úpravy, tepelné izolace
Pobočka:
Brno

Ing. Lenka Hučínová

Mobil:
+420734432126
Pozice:
posuzovatel
Specializace:
Pobočka:
Brno