Akreditace nového zkušebního postupu... Zkoušky reakce na oheň

TZÚS Praha, s.p., pobočka Praha, získala akreditaci pro zkoušky podle ČSN EN ISO 11925-2 Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene.

Zkouška je nutným základem pro klasifikaci reakce na oheň stavebních materiálů do nejnižších tříd F a E podle ČSN EN 13501-1 a Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU)2016/364 ze dne 1.7.2015 a rovněž nutnou součástí ověřovacích zkoušek i pro klasifikaci do vyšších tříd.
 

 

Kontaktní osoby

Ing. Klára Bednářová

Mobil:
+420 734 432 062
Telefon:
+420 286 019 464
Pozice:
vedoucí skupiny izolace, plasty, posuzovatel
Specializace:
tepelně izolační výrobky, polyuretanové pěny, hydroizolační materiály a výrobky, plasty, pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny, polypropylenová vlákna do betonu
Pobočka:
Praha