Další rozšíření rozsahu notifikace oznámeného subjektu 1020

TZÚS Praha, s.p., v roli oznámeného subjektu 1020 k nařízení 305/2011/EU (CPR) průběžně po oznámení nových evropských harmonizovaných technických specifikací v Úředním  věstníku Evropské unie rozšiřuje rozsah notifikace.

Poslední rozšíření o 4 evropské dokumenty pro posuzování (EAD) a jednu evropskou harmonizovanou normu (hEN)  na prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu proběhlo v září letošního roku.

V současné době připravujeme další rozšíření rozsahu notifikace o nově oznámené EADs.
 

 

Kontaktní osoby

Ing. Jozef Pôbiš

Mobil:
+420 734 432 075
Telefon:
+420 286 019 427
E-mail:
Pozice:
Ředitel úseku
Specializace:
Certifikace a osvědčování výrobků
Pobočka:
Úsek certifikace a osvědčování výrobků