První velkorozměrová zkouška ETICS podle nové evropské metodiky v ČR v PAVUS, a.s.

Požární zkušebna PAVUS, a.s., Veselí n. Lužnicí provedla v říjnu minulého roku ve spolupráci s Cechem pro zateplování budov ČR, z.s. pilotní velkorozměrovou ohňovou zkoušku ETICS v České republice.

Výrobky pro šetrnější zacházení s dešťovou vodou a změna legislativy

Šetrné hospodaření s dešťovou vodou se stává jednou z priorit přístupu k trvale udržitelnému rozvoji. Množství srážek, dopadajících na území ČR, se postupně snižuje.

Nově zavedená zkouška v oboru stavební akustika

TZÚS Praha, s.p., nově zavedl a akreditoval zkoušku zaměřenou na laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – snížení hladiny kročejového zvuku (zlepšení kročejové neprůzvučnosti) podlahovou krytinou na těžkém referenčním stropu ΔLw. 

Plynový chromatograf - nový přírůstek v laboratoři oddělení analytické chemie o.z. ZÚLP

Plynová chromatografie je separační technika, která slouží k oddělení jednotlivých složek (analytů) v čase.

Výhody Evropského technického posouzení (ETA)

Evropské technické posouzení (ETA) využívá výrobce v případě, že pro jeho stavební výrobek neexistuje nebo ho nepokrývá evropská harmonizovaná norma (hEN).

Modernizace vysokorychlostního kamerového systému pro nárazové zkoušky

Zkušební laboratoř (AZL č.1018.8) při pobočce TIS již více než 20 let provádí na svém zkušebním polygonu nárazové zkoušky. Jedná se zejména o zkoušky silničních záchytných systémů v souladu s normami řady EN 1317, ale také nárazové zkoušky osvětlovacích stožárů a podpěrných konstrukcí pro dopravní značky podle normy EN 12767.

Technická podpora výrobcům dřeva, dřevěných konstrukcí, výrobků na bázi dřeva a spojovacích prostředků

TZÚS Praha, s.p., pobočka Ostrava je specializované pracoviště pro obor „dřevo“. Pobočka Ostrava mimo jiné své činnosti významně a trvale pomáhá výrobcům dřeva, dřevěných konstrukcí, výrobků na bázi dřeva a spojovacích prostředků v oblasti zkoušení, hodnocení a posuzování výrobků nejen v rámci České republiky, ale také v rámci EU i mimo ni.

Znalecký ústav TZÚS Praha, s.p., jako součást TZÚS GROUP

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., je znaleckým ústavem podle zákona č. 254/2019 Sb. Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.

Publikujeme... Časopis Metrologie č. 1/2022

V čísle č. 1/2022 časopisu Metrologie vyšel článek našeho zaměstnance Ing. Pavla Rubáše, Ph.D.

Publikujeme... Časopis odpadové fórum č. 2/2022

V časopise Odpadové fórum vyšel článek našeho zaměstnance Ing. Miroslava Procházky na téma Využití recyklovaných materiálů ve stavebnictví.

Dodatek k memorandu mezi ÚNMZ a EUROLAB-CZ

Dne 30.12.2021 byl uzavřen dodatek č. 2 k Memorandu o spolupráci mezi EUROLAB-CZ a ÚNMZ.

Výroční zpráva EUROLAB 2021 (EUROLAB ANNUAL REPORT 2021)

TZÚS Praha, s.p., je prostřednictvím členství v AAAO aktivním členem profesního zájmové sdružení právnických osob EUROLAB-CZ, které je již od roku 2005 řádným členem EUROLAB aisbl.

Kontaktujte nás
TZÚS webwww.tzus.cz
TZÚS e-mailinfo@tzus.cz