Modernizace vysokorychlostního kamerového systému pro nárazové zkoušky

Zkušební laboratoř (AZL č.1018.8) při pobočce TIS již více než 20 let provádí na svém zkušebním polygonu nárazové zkoušky. Jedná se zejména o zkoušky silničních záchytných systémů v souladu s normami řady EN 1317, ale také nárazové zkoušky osvětlovacích stožárů a podpěrných konstrukcí pro dopravní značky podle normy EN 12767.

Jedním z úkolů laboratoře při realizaci těchto zkoušek je i povinnost zaznamenat jejich průběh vysokorychlostními kamerami. V poslední době bylo zřejmé, že stávající kamerový systém je nutné již modernizovat a vhodně rozšířit. Koncem roku 2021 byly zakoupeny nové vysokorychlostní kamery, které jsou kompatibilní se stávajícím systémem a zároveň umožňují jeho další rozšiřování. Tyto nově pořízené kamery mají výrazně lepší optické vlastnosti a umožňují zaznamenávat až 1000 snímků za sekundu v rozlišení Full HD.

Touto významnou investicí dochází k dalšímu zkvalitnění a rozšiřování služeb v oblasti provádění nárazových zkoušek, které započalo již v roce 2019 používáním dronu, který slouží jako podpůrný prostředek pro zaznamenávání a vyhodnocování průběhu těchto činností.

Věříme, že vyšší rozsah a kvalita takto pořizovaných záznamů z průběhů zkoušení osloví i naše zákazníky.

 

Kontaktní osoby

Ing. Michal Holík

Mobil:
+420 734 432 066
Telefon:
+420 286 019 466
E-mail:
Pozice:
vedoucí posuzovatel
Specializace:
vybavení silničních komunikací, počítačové modely
Pobočka:
Technicko inženýrské služby

Roman Ondruška

Mobil:
+420 734 432 065
Telefon:
+420 286 019 512
Pozice:
zástupce ředitele pobočky, vedoucí oddělení, hl. specialista, vedoucí posuzovatel
Specializace:
vybavení silničních komunikací, mostní ložiska, mostní závěry
Pobočka:
Technicko inženýrské služby