Nově zavedená zkouška v oboru stavební akustika

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., nově zavedl a akreditoval zkoušku zaměřenou na laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcísnížení hladiny kročejového zvuku (zlepšení kročejové neprůzvučnosti) podlahovou krytinou na těžkém referenčním stropu ΔLw


Snížení přenosu kročejového hluku podlahou se stanoví podle normy ČSN EN ISO 10140-3:2021 Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti na základě měření hladiny normalizovaného kročejového hluku holé stropní desky a téže stropní desky se zkoušeným vzorkem.

Z hlediska praxe se použitím pružné povlakové podlahoviny (plasty, pryže, korek, rohože atd.) významně zmenšuje velikost síly vnášené zdrojem kročejového zvuku do nosné stropní konstrukce v budovách. 
 

Ukázka instalace pružné povlakové krytiny včetně normalizovaného zdroje kročejového hluku


 
Ukázka vyhodnocení snížení hladiny kročejového zvuku (zlepšení kročejové neprůzvučnosti podlahovou krytinou na těžkém referenčním stropu ΔLw – pryžová podlahovina 

 

Kontaktní osoby

Bc. Marie Hartlichová

Mobil:
+420 606 639 733
Pozice:
zkušební technik akustika
Specializace:
Pobočka:
Teplice