Technická podpora výrobcům dřeva, dřevěných konstrukcí, výrobků na bázi dřeva a spojovacích prostředků

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka Ostrava je specializované pracoviště pro obor „dřevo“. Pobočka Ostrava mimo jiné své činnosti významně a trvale pomáhá výrobcům dřeva, dřevěných konstrukcí, výrobků na bázi dřeva a spojovacích prostředků v oblasti zkoušení, hodnocení a posuzování výrobků nejen v rámci České republiky, ale také v rámci EU i mimo ni. V současné době v tomto oboru převažuje posuzování pro celoevropský trh vedoucí k označování výrobků znakem CE a vydáním prohlášení o vlastnostech. Vlastní posuzování prováděné oznámeným subjektem 1020 probíhá podle harmonizovaných norem (hEN), nicméně v čím dál tím větší míře podle evropských dokumentů pro posuzování (EAD). 

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka Ostrava v rámci své působnosti jako subjekt pro technické posuzování (TAB) pro obor „dřevo“ výrobcům nabízí vypracování ETA např. pro dřevěné stavební sestavy (EAD 340308-00-0203), prefabrikované dřevěné nosné panely (EAD 140022-00-0304 ad.), kompozitní nosníky a sloupy na bázi dřeva (EAD 130367-00-0304), vruty pro použití v dřevěných konstrukcích (EAD 130118-01-0603), prefabrikované schodišťové sestavy (EAD 340006-00-0506), křížem lepené dřevo CLT (EAD 130005-00-0304) a mnoho dalších jako např. pro trojrozměrné trámové spojky, sponky pro dřevěné konstrukce, dřevěné stěnové panely apod. Pobočka Ostrava již řadu let vypracovává nejen evropská technická posouzení (ETA), ale zaměřuje se rovněž na vypracování nových EAD pro novodobé výrobky, které nejsou pokryty hEN anebo stávajícími EAD. Výrobcům, kteří jsou držiteli ETA, nabízíme rovněž služby oznámeného subjektu 1020.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka Ostrava se zaměřuje také na zkoušení a neustále pro výrobce rozšiřuje své činnosti v této oblasti. Jde např. o stanovení charakteristického parametru vytažení a charakteristického parametru protažení vrutů pro použití v dřevěných konstrukcích, mechanické zkoušky dřevěných panelů a lehkých kompozitních nosníků a sloupů.

 

         

 

Kompletní seznam zkoušek je uveden zde . Pro bližší informace jsou k dispozici níže uvedení pracovníci.

 

Kontaktní osoby

Ing. Vladimír Plaček, Ph.D.

Mobil:
+420 602 507 972
Telefon:
+420 595 707 231
Pozice:
hlavní specialista, vedoucí oddělení, vedoucí posuzovatel, vedoucí auditor IMS
Specializace:
stavební materiály, dílce
Pobočka:
Ostrava

Ing. Radek Papesch, Ph.D.

Mobil:
+420 734 432 106
Telefon:
+420 595 707 224
Pozice:
zpracovatel evropských technických posouzení (ETA)