Znalecký ústav TZÚS Praha, s.p., jako součást TZÚS GROUP

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., je znaleckým ústavem podle zákona č. 254/2019 Sb. Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. 
 

Výkon naší znalecké činnosti se uplatňuje v řízení před soudy, státními orgány a orgány, na něž přešly úkoly státních orgánů, a dále se uplatňuje při šetření prováděném v souvislosti s právními úkony občanů nebo organizací. 

Upozorňujeme, že v souvislosti s ukončením činnosti znaleckého ústavu v dceřiné společnosti QUALIFORM, a.s., v roce 2021, byli znalci působící v QUALIFORM, a.s., organizačně převedeni pod znalecký ústav  Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 

V rámci celé skupiny TZÚS GROUP koordinuje znaleckou činnost Ing. Pavel Rubáš, Ph.D. 

 

 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb