Výhody Evropského technického posouzení (ETA)

Evropské technické posouzení (ETA) využívá výrobce v případě, že pro jeho stavební výrobek neexistuje nebo ho nepokrývá evropská harmonizovaná norma (hEN). Tato situace nastává zejména v případě nových a inovativních stavebních výrobků. Evropské technické posouzení otevírá evropský trh všem progresivním stavebním výrobkům a stavebním technologiím.

ETA vydává European Organisation for Technical Assessment (EOTA) na základě Evropských dokumentů pro posuzování (EAD), které jsou pravidelně zveřejňovány v Úředním věstníku EU.  Je to dokument na stejné legislativní úrovni jako evropská harmonizovaná norma s tím rozdílem, že proces jeho přípravy je mnohem flexibilnější a rychlejší

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., byl pověřen rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky jako Subjekt pro technické posuzování (TAB). Tímto pověřením se stal mluvčím za Českou republiku v Evropské organizaci pro technické posuzování (EOTA). Získal tak také oprávnění zpracovávat Evropská technická posouzení (ETA) pro všechny typy stavebních výrobků uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), v příloze IV.

Více o výhodách Evropského technického posouzení (ETA) se dozvíte prostřednictvím propagační kampaně, kterou spustila organizace EOTA. 

 

European Organisation for Technical Assessment | EOTA

Kontaktní osoby

Ing. Jiří Studnička, Ph.D.

Mobil:
+420 602 302 929
Telefon:
+420 286 019 445
Pozice:
ředitel úseku, předseda představenstva PAVUS, a.s.
Specializace:
vybavení silničních komunikací, mostní ložiska, mostní závěry, předpínací systémy
Pobočka:
Úsek pro technické posuzování (TAB)