Publikujeme... Časopis Metrologie č. 1/2022

V čísle č. 1/2022 časopisu Metrologie vyšel článek našeho zaměstnance Ing. Pavla Rubáše, Ph.D. na téma Rizika spojená s používáním zrušených kategorií protihlukových clon

Článek si můžete přečíst zde.

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb