První velkorozměrová zkouška ETICS podle nové evropské metodiky v ČR v PAVUS, a.s.

Požární zkušebna PAVUS, a.s., Veselí n. Lužnicí, člen TZÚS GROUP, provedla v říjnu minulého roku ve spolupráci s Cechem pro zateplování budov ČR, z.s. pilotní velkorozměrovou ohňovou zkoušku ETICS v České republice. Zkušební postup byl založen na připravované společné evropské metodice pro tento druh zkoušek, přičemž byla zvolena konfigurace s velkým požárním zatížením.

Zkušební vzorek půdorysného tvaru „L“ o rozměrech přibližně 3,5 x 8,5 m (hlavní křídlo) a 2,0 x 8,5 m (vedlejší křídlo) tvořil systém kontaktního zateplení s izolantem z pěnového polystyrenu tl. 200 mm a běžným omítkovým systémem s hmotou základní vrstvy na bázi cementu a akrylátovou pastovitou omítkou. Hlavní plocha tepelné izolace z EPS byla v úrovni 400 mm nad spalovací komorou dále doplněna o simulovaný požární pruh z minerální vlny výšky 200 mm.

Obr. 1 - Brífink před zahájením zkoušky


V rámci zkoušky bylo sledováno téměř 140 měřících míst rozmístěných ve svislém i vodorovném směru. Jednotlivá čidla byla situována, v souladu s aktuálním návrhem související metodiky, do poloviny tl. izolantu a dále 50 mm před finálním povrchem vzorku.

Obr. 2 - Zkušební vzorek ETICS

Požární zatížení vzorku tvořila hranice z hranolů měkkého dřeva o průřezu 50 x 50 mm a celkovém rozměru 1,5 x 1 x 1 m, čemuž odpovídá 0,75 m3 paliva.

Vlastní zkouška proběhla bez komplikací za účasti zástupců CZB ČR, z.s. i odborné veřejnosti. Naměřená data budou vyhodnocována a podrobována další analýze za účelem stanovení vhodné konfigurace pro zkoušení tohoto typu v ČR a také pro případné úpravy či další zlepšování zkušebních prostorů v areálu PAVUS, a.s., Veselí nad Lužnicí. V průběhu roku 2022 se předpokládá provedení dalších velkorozměrových zkoušek ETICS za účelem dalšího zkoumání skutečného chování těchto systémů při požáru. Do budoucna by se měla metodika aplikovat taktéž na montované fasádní systémy.

 

Obr. 3 - Průběh zkoušky

 

Kontaktní osoby

Ing. Jan Tripes

Mobil:
+420 607 774 395
Pozice:
výkonný ředitel PAVUS, a.s.
Specializace:
management, zkušebnictví, certifikace
Pobočka:
Praha, Veselí nad Lužnicí