Grunty i materiały sypkie

BADANIA ZAGĘSZCZENIA GRUNTÓW I MATERIAŁÓW SYPKICH WEDŁUG ČSN 72 1006

Badania przeprowadzamy za pomocą płyty statycznej (średnica płyty 300 mm, konieczność przeciwwagi, np. samochód dostawczy) lub lekkiej płyty dynamicznej LDD 100, model 2003. Zmierzone wartości są w przypadku obu metod natychmiast oceniane.

Stopień zagęszczenia D (%) - metoda badania: ČSN 721010 A. Określenie masy objętościowej za pomocą pierścienia tnącego (lejek).

Klasyfikacja gruntów - przydatność (uziarnienie, plastyczność, odporność na wysadziny itp.).

Opracowanie planów badań kontrolnych dla budów i produkcji zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami branżowymi - MDS (ŘSD), OTP ČD (SŽDC), ŘVC itp., w zakresie badania kruszyw, MZK, SC, betonu i gruntów.

 


Rys. 1: Urządzenie badawcze i elementy pomocnicze do badań mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie

 

Osoby kontaktowe

Ing. Vilém Migl

Mobil:
+420 721 523 930
Telefon:
+420 387 023 219
Faks:
+420 387 220 864
E-mail:
Pozycja:
kierownik działu materiałów budowlanych i technologii
Specjalizacja:
Oddział:
filia Czeskie Budziejowice