Nová služba... Vzorkování pevných odpadů

Odštěpný závod ZÚLP nabízí novou službu - vzorkování pevných odpadů.

Reakreditace inspekčního orgánu č. 4003

Dne 30.11.2021 byla úspěšně ukončena reakreditace inspekčního orgánu IO 4003 podle ČSN EN ISO/IEC 17020 v oblasti inspekcí provozovaných výtahů a dodávání a výroby betonu.

Nové memorandum o spolupráci - Jižní Korea

Dne 24.11.2021 bylo podepsáno nové trojstranné memorandum o spolupráci mezi TZUS Praha, s.p., a jihokorejskými instituty KTR a KECRI.

Evropské technické posouzení (ETA) jako nástroj pro získání označení CE, které slouží jako pas pro vaše výrobky na vnitřním trhu EU

ETA nabízí výrobcům možnost uvádět na trh své výrobky v celé EU/EHP s označením CE, i když se na stavební výrobky nevztahuje nebo plně nevztahuje harmonizovaná norma.

CE pro sestavu pro zelenou střechu složenou z plastového prvku a kotevního prvku

TZÚS Praha, s.p., pobočka Praha, zpracovala Evropský dokument pro posuzování (EAD) pro sestavu pro zelenou střechu.

Líbí se nám... článek v časopisu Stavebnictví č. 11/2021

V čísle 11/2021 časopisu Stavebnictví vyšel zajímavý článek o prof. Ing. Jiřím Witzanym, DrSc., dr.h.c. mult.

Rozhovor o roli blockchainu v akreditačních a certifikačních procesech

EUROLAB aisbl zveřejnil zajímavý rozhovor s generálním ředitelem italského národního akreditačního orgánu Filippo Trifiletti a předsedou IAF Emanuelem Rivou o roli blockchainu v akreditaci a certifikaci.

 

Účast v mezinárodní porovnávací zkoušce na zkušební metodu ČSN EN ISO 354:2003 Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

TZÚS Praha, s.p, se v roce 2021 zúčastnil mezilaboratorní zkoušky v programu AQUS-ABSORPTION_5 se zaměřením na měření zvukové pohltivosti v difúzním zvukovém poli podle ČSN EN ISO 354:2003 Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti.

Zkoušky vrutů do plechů a sendvičových panelů a zkouška zabudovaných stupadel

TZÚS praha, s.p., provádí zkoušky v souladu s EAD 330046-01-0602 a EAD 330047-01-0602, dále zkoušky dle ČSN EN 1917.

Slavnostní předání značky Osvědčeno pro stavbu 2021

3. listopadu 2021 byla slavnostně předána značka Osvědčeno pro stavbu společnosti SATJAM, s.r.o.

EUROLAB Newsletter No. 3/2021

V říjnu vyšlo třetí číslo EUROLAB Newsletteru v roce 2021.

Spolupráce organizací: EUROLAB-CZ, EURACHEM-ČR, Český metrologický institut, Český institut pro akreditaci, o.p.s., a České kalibrační sdružení

V roce 2021 organizace EUROLAB-CZ, EURACHEM-ČR, Český metrologický institut, Český institut pro akreditaci, o.p.s., České kalibrační sdružení, pokračovaly ve spolupráci, která v prostředí České republiky navazuje na spolupráci mezi evropskými organizacemi: EUROLAB, EURACHEM, EUROMET a EA (EEEE).

Metodika pro zabezpečení jednotného postupu při posuzování akustických vlastností na zařízeních pro snižování hluku ze silniční dopravy podle ČSN EN 14388:2006
TZÚS Praha, s.p., dokončil velmi potřebnou metodiku pro zabezpečení jednotného postupu při posuzování akustických vlastností na zařízeních pro snižování hluku ze silniční dopravy.
Webináře na téma Metrologie pro digitální trasformaci

EURAMET a EUROLAB uspořádaly společnou sérii velmi úspěšných webinářů věnovaných tématu „Metrologie pro digitální transformaci“, které se konaly 23., 24. a 29. září 2021.

Účast TZÚS GROUP na veletrhu FOR ARCH 2021

V termínu 21.-25. září 2021 jsme se již po páté zúčastnili stavebního veletrhu FOR ARCH na výstavišti v pražských Letňanech.

Kontaktujte nás
TZÚS webwww.tzus.cz
TZÚS e-mailinfo@tzus.cz