Účast v mezinárodní porovnávací zkoušce na zkušební metodu ČSN EN ISO 354:2003 Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

Potřeba trvalé důvěry ve výkonnost laboratoře je podstatná pro laboratoře, jejich zákazníky, ale též pro další zainteresované strany jako jsou regulační orgány, akreditační orgány akreditující laboratoře a další organizace. 
 
TZÚS Praha, s.p, se v roce 2021 zúčastnil mezilaboratorní zkoušky v programu AQUS-ABSORPTION_5 se zaměřením na měření zvukové pohltivosti v difúzním zvukovém polipodle ČSN EN ISO 354:2003 Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti. 
 
Organizátor programu AQUS-ABSORPTION_5 vyhodnotil měření na podobném zkušebním vzorku ve skupině 14 laboratoří za předem stanovených podmínek. Závěrečná statistická zpráva shrnuje výsledky jednotlivých účastníků. 
 
TZÚS Praha, s.p., získal certifikát o úspěšném absolvování mezilaboratorní zkoušky s indexem z-score +0,30, čímž v mezinárodním měřítku opět potvrdil důvěru ve výkonost laboratoře v oblasti akustických zkoušek. 
 
 
 
 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb