Spolupráce organizací: EUROLAB-CZ, EURACHEM-ČR, Český metrologický institut, Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., je prostřednictvím členství v Asociaci akreditovaných a autorizovaných osob (AAAO) aktivním členem profesního zájmové sdružení právnických osob EUROLAB-CZ

V roce 2002 organizace EUROLAB-CZ, EURACHEM-ČRČeský metrologický institutČeský institut pro akreditaci, o.p.s., projednaly možnosti vzájemné spolupráce, která by v prostředí České republiky navazovala na spolupráci mezi evropskými organizacemi: EUROLAB, EURACHEM, EUROMET a EA (EEEE).

Tato spolupráce se realizuje vzájemným projednáním společných zájmů, zejména prostřednictvím přijímání společných závěrů na základě všeobecné shody a prosazováním společných zájmů ve vztahu ke státní správě, podnikatelské sféře a dalším subjektům. 

Spolupráce se zaměří například na tato témata:

  • příprava společné politiky, koordinace vzájemné spolupráce všech členů 
  • návrh projektů na podporu způsobilosti a činnosti kalibračních a zkušebních laboratoří a jejich akreditování
  • zajištění správného toku informací mezi členy 4E-CZ a pracovními skupinami 
  • podpora finanční způsobilosti v oblasti kalibračních a zkušebních laboratoří 
  • zajištění společných pracovních setkání

Dne 14. 9. 2021 proběhlo jednání Rady 4E-CZ. Zápis č. 29/21 z jednání Rady zahrnující program, průběh jednání, následnou diskusi a stanovení termínu příštího zasedání naleznete ke stažení zde. 

Kontaktní osoby

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz

Mobil:
+420 720 312 664
Telefon:
+420 286 019 418
Pozice:
ředitel
Specializace:
management, zkušebnictví, inspekce, certifikace, standardizace
Pobočka:
Úsek ředitele podniku