Webináře na téma Metrologie pro digitální trasformaci

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., je prostřednictvím členství v Asociaci akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) aktivním členem profesního zájmové sdružení právnických osob EUROLAB-CZ, které je již od roku 2005 řádným členem EUROLAB aisbl.

EUROLAB-CZ tímto členstvím účinně přispívá k úspěšnému vstupu českých výrobků na vnitřní trh EU a zajišťuje vysokou způsobilost a důvěryhodnost českých zkušeben a laboratoří.


EURAMET (The Europian Association of National Metrology Institutes) a EUROLAB aisbl  uspořádaly společnou sérii velmi úspěšných webinářů věnovaných tématu „Metrologie pro digitální transformaci“, které se konaly 23., 24. a 29. září 2021.


Tyto tři webináře poskytly aktuální pohled na nedávný pokrok v oblastech, jako je správa dat , digitální procesy a technologie v metrologii, strojovém učení a umělé inteligenci společně s mimořádně zajímavými technickými výměnami mezi účastníky panelu a účastníky.

Velký zájem o toto rychle se rozvíjející téma potvrdilo 640 registrací účastníků, které propojily komunity EURAMET a EUROLAB, spolu s dalšími účastníky z široké vědecko-průmyslové oblasti.

Všechny záznamy webinářů a prezentace jsou nyní k dispozici na webových stránkách EURAMET zde.
 

Kontaktní osoby

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz

Mobil:
+420 720 312 664
Telefon:
+420 286 019 418
Pozice:
ředitel
Specializace:
management, zkušebnictví, inspekce, certifikace, standardizace
Pobočka:
Úsek ředitele podniku