Slavnostní předání značky Osvědčeno pro stavbu 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Rada kvality České republiky uspořádala 3. listopadu 2021 slavnostní akci Den s Českou kvalitou věnovanou správcům značek a organizacím zapojených do Národního programu Česká kvalita. 
Na akci byla slavnostně předána ocenění novým držitelům značek v rámci Národního programu Česká kvalita.

Program Česká kvalita je zaměřen na podporu kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb. Program je součástí Národní politiky kvality, je garantován vládou a vznikl na základě usnesení vlády ČR. 
Více o programu zde.

Jednou z předávaných značek na slavnostní akci byla značka Osvědčeno pro stavbu, která byla předána výrobci SATJAM, s.r.o. pro výrobek Lehké střešní krytiny a trapézové plechy.

       

Obr. SATJAM Rapid DeLuxe hliníková střešní krytina


Ocenění předával ministr průmyslu a obchodu pan Karel Havlíček a předsedkyně Rady kvality paní Sïlvana Jirotková.
Ocenění převzal pan Ing. Petr Tureček, produktový manažer SATJAM, s.r.o.
 

Videozáznam ze slavnostního večera(předání značky Osvědčeno pro stavbu 2:04:20 - 2:06:50): 

Kontaktní osoby

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz

Mobil:
+420 720 312 664
Telefon:
+420 286 019 418
Pozice:
ředitel
Specializace:
management, zkušebnictví, inspekce, certifikace, standardizace
Pobočka:
Úsek ředitele podniku