Nové memorandum o spolupráci - Jižní Korea

Dne 24.11.2021 bylo podepsáno nové trojstranné memorandum o spolupráci mezi TZUS Praha, s.p., a jihokorejskými instituty KTR a KECRI.

KTR je organizací zabývající se zkoušením, certifikací, inspekcí a konzultací ve všech oblastech průmyslu včetně environmentálních aspektů. Provádí rovněž výzkum a zkoušení vývojových vzorků pro jihokorejské výrobce. Dlouholetá spolupráce mezi TZÚS Praha, s.p., a KTR exkluzivně pokrývá oblast posuzování stavebních výrobků a hraček a zahrnuje i oblasti vzájemné výměny informací a školení zaměstnanců KTR podle aktuálně platné evropské legislativy.

KECRI je organizací zabývající se výzkumem a vývojem v oblastech výzkum a vývoj nejmodernějších technologií v oblastech stavebnictví včetně inteligentní výstavby silnic a jejich údržby a dalších stavebních technologií.

Nejžádanější službou, kterou poskytuje TZÚS Praha, s.p., korejským výrobcům je posuzování a certifikace stavebních výrobků podle zásad evropské harmonizace stanovené nařízením č. 305/2011/EU (CPR).
Po úspěšné certifikaci mohou korejští výrobci vystavit prohlášení o vlastnostech, připojit k jejich výrobkům označení CE a výrobky mohou být uváděny na trh Evropské unie.

V rámci této spolupráce může TZÚS Praha, s.p., zprostředkovat i certifikaci výrobků pro uvedení na korejský trh pro zájemce z řad českých výrobců.
 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb