Evropské technické posouzení (ETA) jako nástroj pro získání označení CE, které slouží jako pas pro vaše výrobky na vnitřním trhu EU

Jaké jsou výhody ETA?
 

ETA nabízí výrobcům možnost uvádět na trh své výrobky v celé EU/EHP s označením CE, i když se na stavební výrobky nevztahuje nebo plně nevztahuje harmonizovaná norma. 

ETA je dokument, ve kterém jsou vlastnosti stavebního výrobku posuzovány ve vztahu k jeho základním charakteristikám. Toto posouzení je provedeno Subjektem pro technické posuzování (TAB). 
 

TZÚS Praha, s.p., je členem EOTA a je druhým největším evropským Subjektem pro technické posuzování (TAB), vzhledem k počtu vydávaných dokumentů ETA v posledních letech.
 

  • ETA může být vydáno i v případě, pokud se harmonizovaná norma připravuje.
  • ETA lze přizpůsobit vašemu produktu.
  • ETA je cesta, kterou můžete použít v případech zastavení harmonizace norem.
  • ETA jsou platná po neomezenou dobu.
  • ​ETA jsou platná v EU, členských státech Evropského hospodářského prostoru (EHP), ve Švýcarsku a v Turecku.

Pokud potřebujete poradit, rádi Vám pomůžeme.
 

Cesta přes ETA je stále více využívána mezi profesionály ve stavebnictví v rámci EU i mimo ni. Dokumenty ETA jsou uznávány výrobci a podnikatelskými sdruženími jako důležité dokumenty, které nejen umožňují přeshraniční obchod s výrobky označenými CE, ale také zlepšují pověst výrobců, zvyšují jejich prodej a příležitost vstoupit na nové trhy.
 

ETA je vydáváno na základě technické specifikace obsahující relevantní hodnotící metody, nazývané Evropský dokument pro posuzování (EAD).
Informace týkající se aktuální verze EAD lze nalézt na webové stránce EOTA.


Lze EAD rozšířit o další charakteristiky?

Ano. Další základní charakteristiky mohou být začleněny do EAD na žádost výrobce. Tímto způsobem lze EAD přizpůsobit vašemu stavebnímu výrobku. Rádi Vám poradíme.

Cesta ETA reaguje na trendy v průmyslu - EAD připravené v roce 2019-2021 potvrzují, že ETA úzce odráží průmyslové trendy a požadavky posouzení, např. pro fasádní prvky, textilní vlákna a kompozitní materiály.

Aktuálně bylo publikováno 14 nových dokumentů EAD v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU) z různých oblastí produktů, což pouze potvrzuje výše uvedené.

 

Kontaktní informace:                         
eota@tzus.cz

 

Kontaktní osoby

Ing. Jiří Studnička, Ph.D.

Mobil:
+420 602 302 929
Telefon:
+420 286 019 445
Pozice:
ředitel úseku, předseda představenstva PAVUS, a.s.
Specializace:
vybavení silničních komunikací, mostní ložiska, mostní závěry, předpínací systémy
Pobočka:
Úsek pro technické posuzování (TAB)