Nová služba... Vzorkování pevných odpadů

Nakládání s odpady je závislé na konkrétních vlastnostech jednotlivých druhů odpadů. Při získávání informací o vlastnostech odpadů je velmi důležitý proces vzorkování. Odpady se vyznačují značnou různorodostí vlastností a různými podmínkami technického uložení, proto je třeba základní zásady vzorkování při přípravě programu zkoušení, při vytváření plánu vzorkování, při vlastní realizaci odběru vzorků a při dalším nakládání se vzorky přizpůsobit tak, aby výsledky vzorkování splňovaly vymezené cíle v požadované kvalitě. 

V souvislosti s novou legislativou v oblasti odpadového hospodářství (Zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech a prováděcí předpisy) jednoznačně vyplývá, že samotné vzorkování odpadů je podstatnou součástí jejich analýzy.

Plán vzorkování, realizace odběru i nakládání se vzorky se musí přizpůsobit zamýšlenému použití odpadu, rozsahu testování a jeho požadované kvalitě.

Na základě kurzu, který naše kolegyně absolvovaly v září 2021, rozšiřuje o.z. ZÚLP České Budějovice nabídku služeb o vzorkování pevných odpadů.

Laboratoř zajišťuje odběr vzorků včetně vypracování plánu vzorkování a dokumentace celého procesu.
Je schopna vzorky analyzovat, popř. zajistit subdodavatelsky analýzy, které sama neprovádí, a vyhodnotit/zpracovat naměřené výsledky.
 

Kontaktní osoby

Ing. Martina Mrhalová

Mobil:
+420 603 202 010
Telefon:
+420 386 709 195
Pozice:
vedoucí oddělení 10020, zástupce vedoucího ZL
Specializace:
Pobočka:
o.z. ZÚLP Č.Budějovice