Líbí se nám... článek v časopisu Stavebnictví č. 11/2021

Významná osobnost pro obor stavebnictví prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., dr.h.c.mult., bývalý rektor ČVUT v Praze, oslavil dne 11. dubna 2021 své 80. narozeniny.

Prof. Witzany je uznávaným odborníkem v oblasti teorie a konstrukce pozemních staveb, a to jak na domácí půdě, tak i v zahraničí.

Působí ve výzkumné i vzdělávací sféře a je zakladatalem i členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Dále je členem Klubu českých hlav i Inženýrské akademie ČR. Mimo jiné je i zakladatelem Nadace, která podporuje studenty s vynikajícími studijními výsledky ze sociálně slabších vrstev. 

Pan profesor Witzany dlouhá léta spolupracoval také s TZÚS Praha, s.p., jako člen Rady pro certifikaci a s naší pobočkou Praha na provádění statických zatěžovacích zkoušek při výzkumu sanací zděných konstrukcí. 


Srdečně se připojujeme ke gratulaci a přejeme mnoho zdraví, úspěchů a pohody do dalších let. 
 

Podrobnější příběh zajímavé a přínosné práce pana prof. Witzanyho, který vyšel v čísle 11/2021 časopisu Stavebnictví si můžete přečíst  zde.